+38 095 345 70 30

Технологія ТОВ “КОМПАНІЯ ГЕОНІКС“: Інтерв’ю з фахівцями

Огляд бази геоданих ТОВ “КОМПАНІЯ ГЕОНІКС“ та її роль у картографічній галузі в цілому.

Підприємство спеціалізується на створенні картографічних продуктів, розробці проектів землеустрою та містобудівної документації. Не секрет, що ці види діяльності тісно пов’язані між собою,   зокрема топографічні карти і плани, є основою для архітектурного проектування та землевпорядкування. Для максимальної ефективності роботи на підприємстві використовується уніфікована структура картографічних даних. Такою уніфікованою структурою є база геоданих.  База геоданих є ядром, що дозволяє здійснювати одну з найважливіших технологічних функцій  – структуризацію та подальшу автоматизацію рутинних процесів, в тому числі автоматизацію процесу векторизації та контролю якості даних.  

Розроблена  база геоданих є результатом десятирічного досвіду  фахівців ТОВ “КОМПАНІЯ ГЕОНІКС“. Для кращого розуміння її функціоналу та переваг ми провели інтерв’ю з експертами цієї організації – Віктором Лукановським та Енвером Чашли.

Як ви оцінюєте рівень цифрової трансформації картографічної галузі в Україні?

Віктор: У нашій країні зараз активно розвивається національна інфраструктура геопросторових даних (НІГД). На даний час на геопорталі НІГД доступні понад 1000 наборів геоданих. Щодо цифрової трансформації, у нас є деякі недоліки, такі як відсутність єдиної чіткої структури та формату бази геоданих для створення топографічних карт та планів, що призводить до розбіжностей у розробці топографічних карт та планів різними організаціями. Однак ми працюємо над удосконаленням цієї ситуації.

Проблеми пов’язані зі збором та обробкою просторових даних в Україні та можливі шляхи їх вирішення

Які проблеми пов’язані зі збором та обробкою геоданих в Україні, і як вони можуть бути вирішені?

Енвер: В країні немає затвердженої структури бази геоданих. Це надихнуло нас розробити власну. 

(Примітка автора: на момент написання статті авторам не було відомо про постанову Кабінету Міністрів України від 19 січня 2024 р. № 67 “Деякі питання функціонування Державного картографо-геодезичного фонду України”. На даний час спеціалістами ТОВ “Компанія Геонікс” проаналізовано Постанову та підготовлено рекомендації щодо вдосконалення запропонованої структури бази даних, про що ми напишемо у наступній публікації)

В галузі існують два основних документи: перший і найголовніший – це Класифікатор, який описує всі елементи та об’єкти місцевості, що повинні бути відображені на топографічному плані, а також їх можливі ознаки що характеризують ці об’єкти, другий – це умовні знаки для топографічних планів, який регламентує, як саме ці об’єкти і елементи місцевості мають бути відображені. Проблема полягає в тому, що ці документи не завжди узгоджені між собою, та містять застарілі об’єкти, об’єкти що взагалі не властиві для території України або не враховують реалії сьогодення, наприклад сонячні електростанції, які отримали поширення вже після затвердження цих двох документів. Одним із шляхів вирішення зазначених проблем є об’єднання цих документів в один більш універсальний і оновлення їх з урахуванням сучасних реалій та іноземного досвіду.

Чи можливе використання штучного інтелекту при розробці топографічних карт та планів?

Віктор: Так, для вирішення окремих завдань, застосування технології штучного інтелекту є доцільним у топографії. Наприклад, ШІ може використовуватися для автоматичної векторизації об’єктів на топографічних планах та картах, а також автоматичного присвоєння атрибутів вже існуючим об’єктам. Це сприяє зростанню швидкості процесу створення топографічних карт та планів і заощаджує час фахівців.

Майбутнє розвитку геодезії та землеустрою в Україні

Яким ви бачите майбутнє розвитку картографічної галузі в Україні?

Віктор: Реформи, впровадження передових техгологій,  цифровізація галузі та нормалізація законодавства – ось ключові аспекти, які сприятимуть подальшому розвитку картографічної галузі в Україні. Проте складно скласти конкретні прогнози і окреслити часові рамки цих змін.

Коли Україна зможе наздогнати Європу або розробити свій власний шлях в цій галузі?

Енвер: Я впевнений, що вже скоро Україна стане членом ЄС і необхідність у адаптації до його вимог і стандартів, виникне, в тому числі, і для нашої галузі. Проте, завжди потрібно враховувати, що Україна, як і будь-яка інша країна, має свої особливості, тому просте слідування іноземному досвіду або його копіювання не всюди може бути ефективним. Спрямованість на вирішення внутрішніх завдань та реалістичність у плануванні є ключовими умовами для успішного розвитку галузі.

Навички для молодих фахівців

Які навички та компетенції, на вашу думку, є найважливішими для молодих фахівців, які планують розпочати або нещодавно розпочали свій шлях у картографічній галузі?

Енвер: Якщо говорити про сучасне виробництво топографічних карт та планів, на мою думку, ключовими компетенціями є ґрунтовні знання з топографії, вміння працювати у середовищі геоінформаційних систем, а також базові знання мови програмування Python. Важливими є також вміння навчатися, аналізувати та вирішувати проблеми креативним шляхом.

Розробка бази геоданих ТОВ “КОМПАНІЯ ГЕОНІКС“

Розкажіть, будь ласка, що це за база і чим вона відрізняється від інших на ринку?

Віктор: Це база геоданих, яка дозволяє створювати топографічні плани масштабів 1:500 – 1:5000. Вона розроблена з урахуванням вимог нормативно-правових документів, які регулюють розробку топографічних карт та планів в нашій країні.

Унікальність цієї бази полягає у тому, що вона дає змогу створювати топографічні плани зазначених масштабів у програмному комплексі ArcGIS без здійснення додаткових налаштувань. Тобто, користувачі нашої бази геоданих, можуть розробляти топографічні плани використовуючи налаштовані шрифти, умовні позначення та об’єкти, що упорядковані у шари згідно з Класифікатором.

А які технологічні інновації ви використовуєте при розробці бази?

Віктор: Наш ключовий принцип – єдина структура даних для всіх проектів. Такий підхід дає нам можливість автоматизувати багато рутинних процесів.

Наприклад, ми можемо автоматично генерувати деякі об’єкти та косметичні елементи умовних позначень на топографічних планах, перевіряти топологію узгодженість та атрибутивну цілісність об’єктів, а також конвертувати дані в інші формати.

Які ж переваги дає ваша база геоданих для фахівців картографічної сфери?

Віктор: Насамперед, вона буде корисною для тих, хто вже розробляє топографічні плани та карти у інших програмних продуктах, але планує перейти на ArcGIS або компаній із суміжних галузей (землеустрою, містобудування), що планують відкрити напрям топографічного знімання або хочуть підвищити ефективність роботи із картосновою в межах поточних проектів. На ринку немає жодних готових рішень для програмного продукту від Esri – ні баз просторових даних, ні налаштованих проектів з умовними позначеннями, нічого, що дозволило б просто відкрити проект і почати роботу з урахуванням вимог українського законодавства топографічної галузі.

Наша ж база дає все це – готову структуру, шрифти, умовні позначення, налаштування проекту, скрипти та інструкції.

І це все за доступною ціною?

Віктор: Так, ми оцінили базовий набір нашого продукту у 6 000 грн. На нашу думку, це вигідна пропозиція, адже розробка власної бази геоданих з нуля та налаштування умовних знаків і шрифтів потребуватиме значно більше ресурсів та часу.

На нашому сайті можна залишити заявку і отримати демонстраційну версію продукту, який містить базу геоданих у форматі *.gdb з демонстраційними даними, налаштований проект ArcMap, набір шрифтів, приклад аркуша топографічного плану, інструкцію зі встановлення, файл ліцензії на перегляд вмісту бази геоданих і ліцензійну угоду, а також, комерційну пропозицію з варіантами придбання технології. Ця версія дозволяє ознайомитися із можливостями базового пакету постачання.

Другий пакет постачання буде розширеним. Він включатиме інструменти автоматизації для автоматичного створення деяких об’єктів, перевірки топології та атрибутів, автоматичного експорту в інші формати, а також курси для фахівців. Вартість другого пакету буде залежати від кількості осіб, які виявлять бажання пройти курси та переліку інструментів автоматизації.

ЗАПИТ на отримання демонстраційної версії можна залишити за наступним посиланням: https://forms.gle/SFRLgxNoX4km9Dmm8

Будуть якісь часові обмеження користування ліцензією?

Віктор: Наш продукт продається один раз і назавжди, без часових обмежень користування ліцензією. Проте підтримка продукту триває впродовж одного року після придбання.

Що стосується, програмного забезпечення ArcGIS, воно не постачається разом з базою геоданих і його потрібно купувати окремо. Послуги з продажу цього програмного забезпечення також надає і наша компанія.

Які формати зберігання та передачі даних підтримує база географічних даних Геонікс?

Енвер: Формат бази геоданих – *.gdb. За потреби, дані можна експортувати в інші формати, наприклад Shapefile, який є обмінним форматом просторових даних і підтримується багатьма програмними засобами.

Які конкретні завдання можуть бути ефективно вирішені за допомогою цієї бази даних?

Енвер: База геоданих Геонікс дає змогу зробити швидкий старт у процесі створення топографічних планів, а також розподіляти роботи над проектами між великою кількістю виконавців, що дозволяє вирішувати великі обсяги завдань швидко та ефективно.

Наша база – це продукт, який економить час та ресурси фахівцям картографічної сфери.