+38 095 345 70 30

Аналіз бази геоданих “Компанії Геонікс” щодо відповідністі сучасному законодавству

На початку року Кабмін ухвалив Постанову №67 від 19.01.2024 “Деякі питання функціонування Державного картографо-геодезичного фонду України”, в якій визначено новий порядок ведення обліку, зберігання та використання матеріалів цього фонду. Цей порядок поширюється на всіх, хто займається топографо-геодезичною та картографічною діяльністю згідно з Законом України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”.

Ми вважаємо, що це гарний крок до впорядкування топографо-геодезичних та картографічних робіт на всіх рівнях. Тепер кожен виконавець має приводити свої роботи до єдиної структури, так би мовити до “спільного знаменника”, відповідно  держава отримує спроможність ефективно оперувати матеріалами.

Порядок також містить опис структури бази даних, у якій виконавці повинні передавати дані до Картгеофонду. Тому доцільно відразу створювати топографічні плани у цій структурі. Цей опис можна знайти у додатках до Постанови.

Як ми вже писали в минулій статті, наша компанія у 2023 році зареєструвала авторське право на базу даних для створення топографічних планів великих масштабів на платформі ArcGIS. Тому нас особливо цікавила відповідність структури нашої бази даних та тієї, яка описана в Додатку 2 “Класифікатор (специфікація) топографічної інформації, яка відображається на топографічних планах масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500″.

Після аналізу цього документу фахівці «Компанії Геонікс» виявили, що структура бази даних, введена Постановою, майже повністю відповідає нашій структурі, з незначними відмінностями. Крім того, ми виявили деякі недоліки, які потребують доопрацювання. Порівняльний аналіз класифікатора та нашої бази даних ми направили листом до Держгеокадастру разом з нашими рекомендаціями щодо покращення класифікатора.

Коротко, ми пропонуємо змінити підхід до іменування класів даних, додати коди для об’єктів місцевості, які не враховано, наприклад, сонячні панелі, додати деякі поля та характеристики, а також, об’єднати класифікатор з умовними знаками для топографічних планів, оскільки таке об’єднання сприятиме однозначному розумінню способів відображення об’єктів місцевості на топографічних планах усіма виконавцями робіт.

Із детальною інформацією щодо проведеного аналізу, ви можете ознайомитися на нашому сайті за наступним посиланням – посилання на детальний аналіз, розміщений на нашому сайті

Таким чином, на сьогоднішній день, до активу підприємства “Компанія Геонікс” належить база геоданих, призначена  для створення топографічних  планів на платформі ArcGIS, захищена авторським правом та така, що повністю відповідає вимогам сучасного законодавства України. Щодо придбання БГД звертайтеся до нас за контактами на нашому сайті www.geonix.com.ua.  А для тих, хто бажає отримати демонстраційну версію БГД, просимо заповнити анкету за наступним посиланням- посилання на анкету.